Παρατηρησιακή Αστροφυσική

Δέσποινα Χατζηδημητρίου, Κοσμάς Γαζέας

Περιγραφή

Συστήματα συντεταγμένων, χρόνος, αστρικά μεγέθη. Επίδραση της
ατμόσφαιρας και της μεσοαστρικής ύλης στις παρατηρήσεις. Βασικά
όργανα μέτρησης ακτινοβολίας (τηλεσκόπια σε διάφορες περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος). Ανιχνευτές ακτινοβολίας (φωτογραφική
πλάκα, φωτοπολλαπλασιαστής, μετρητής φωτονίων, ηλεκτρονιογραφία,
τεχνική αυτόματης μέτρησης, στοιχεία συζευγμένου φορτίου (CCD)).
Μέθοδοι αστρονομικής παρατήρησης και επεξεργασίας παρατηρήσεων.
Αστρονομικές παρατηρήσεις από το διάστημα (μέτρηση ακτινοβολιών
UV, X και γ). Παρατηρήσεις σωματιδιακής ακτινοβολίας, μέτρηση
αστρικών μαγνητικών πεδίων. Ανίχνευση νετρίνων και κυμάτων
βαρύτητας.

Κωδικός: PHYS160
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο