ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΦΗΚΑΣ

Περιγραφή

.     Εξίσωση Schrödinger για N σωματίδια.
 Κίνηση σε τρεις διαστάσεις.

.     Τροχιακή στροφορμή. Κεντρικά δυναμικά και άτομο Υδρογόνου. 


.     Συμβολισμός Dirac. Επίλυση απλού αρμονικού ταλαντωτή με χρήση τελεστών καταστροφής και δημιουργίας. 
Απεικονίσεις Schrödinger και Heisenberg.

.     Στροφορμή και σπιν.  Πρόσθεση στροφορμών.

.     Όμοια σωμάτια και απαγορευτική αρχή Pauli.

.     Αλληλεπίδραση φορτισμένης ύλης με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. 
Φαινόμενο Zeeman.

.     Στοιχεία χρονικά ανεξάρτητης θεωρίας διαταραχών. 


.     Το πραγματικό άτομο του υδρογόνου. 


Κωδικός: PHYS143
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις