ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Φώτιος Διάκονος, Άρης Μουστάκας

Περιγραφή

Περιγραφή

Πρόκειται για υποχρεωτικό μάθημα κορμού του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών το οποίο διδάσκεται κατά το 5ο  εξάμηνο, 4 ώρες/εβδομάδα (μάθημα και φροντιστηριακές ασκήσεις). Στόχος του είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στο αντικείμενο της στατιστικής φυσικής, προϋποθέτοντας στοιχειώδεις γνώσεις κλασικής και κβαντικής φυσικής.

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή στη στατιστική φυσική

Αντικείμενο της στατιστικής φυσικής. Θερμοδυναμικά συστήματα. Σύνοψη θερμοδυναμικών σχέσεων.

2. Απομονωμένο σύστημα ? Μικροκανονική συλλογή 

Η έννοια της συλλογής. Πιθανότητα και εντροπία. Παραμαγνητικό σύστημα. Εφαρμογές.

3. Σύστημα σε δεξαμενή θερμότητας ? Κανονική συλλογή  

Κλασική και Κβαντική Στατιστική Φυσική. Τέλειο κλασικό αέριο και κατανομή ταχυτήτων Maxwell . Συστήματα κλασικών και κβαντικών ταλαντωτών. Εφαρμογές.

4. Μεγαλοκανονική συλλογή.

Τέλειο κβαντικό αέριο. Στατιστικές Fermi-Dirac και Bose-Einstein. Αέριο «ηλεκτρονίων». Συμπύκνωση Bose-Einstein. Αέριο φωτονίων. Εφαρμογές.
Κωδικός: PHYS140
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανακοινώσεις