Μηχανική Ι

Νεκτάριος Βλαχάκης

Περιγραφή

Μηχανική Ι, τμήμα Α (Ν. Βλαχάκης)

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο μαθήματος

Υ031. Μηχανική Ι

Μέρος Α:

Κινηματική υλικού σημείου: ταχύτητα και επιτάχυνση σε καρτεσιανές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες, κεντρομόλος και επιτρόχια επιτάχυνση. Αδρανειακά συστήματα. Νόμοι του Νεύτωνα. Ολοκληρώματα κίνησης. Συντηρητικές δυνάμεις. Συστήματα με ένα βαθμό ελευθερίας: όρια κίνησης, μελέτη σημείων ισορροπίας, διαγράμματα φάσης. Κίνηση σε μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς, υποθετικές δυνάμεις. Ταλαντώσεις: ελεύθερες και εξαναγκασμένες, με ή χωρίς απόσβεση.

Μέρος Β:

Κεντρικές δυνάμεις: όρια, ολοκληρώματα κίνησης, κυκλικές τροχιές και ευστάθειά τους, δυνάμεις αντιστρόφως ανάλογες του τετραγώνου της απόστασης, κωνικές τομές, νόμοι του Kepler. Σκέδαση. Κίνηση σωμάτων με μεταβαλλόμενη μάζα. Κρούσεις. Συστήματα πολλών σωμάτων και κίνησή τους. Πρόβλημα δύο σωμάτων. Βαρυτικό πεδίο, βαρύτητα από εκτεταμένα σώματα. Παλιρροϊκές δυνάμεις.

 

Διδάσκοντες (Τμήμα Α)
Ώρες μαθημάτων

Για το έτος 2019-2020:

Τρίτη: 9:00-11:00 στο αμφιθέατρο Δημόκριτος,

Πέμπτη: 12:00-14:00 στο αμφιθέατρο Ίππαρχος.

Επίσης κάποιες Τετάρτες 13-15:00 (που δεν θα έχει προγραμματιστεί συνέλευση ή σεμινάρια) θα κάνουμε φροντιστήρια στο αμφιθέατρο Ίππαρχος (κάθε φορά θα ανακοινώνεται έγκαιρα στα μαθήματα και στο ημερολόγιο).

Προτεινόμενα συγγράμματα

Δίδονται μέσω του ΕΥΔΟΞΟΣ τα παρακάτω βιβλία:

  1. Βιβλίο [68402150]: Εισαγωγή στη θεωρητική μηχανική, Τσίγκανος Κανάρης
  2. Βιβλίο [22695091]: ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, KIBBLE, T.W.B. & BERKSHIRE, F.H.
  3. Βιβλίο [8787]: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΟΣ Α' , ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Άλλα βοηθήματα:

  • Classical Mechanics: Point Particles and Relativity, Greiner, Springer, 2004th edition
  • Classical Dynamics of Particles and Systems, Thornton & Marion, Brooks Cole, 5th edition
  • Νευτώνεια Μηχανική, Ιωάννου & Αποστολάτος (ηλεκτρονικό βιβλίο)
  • The Feynman lectures on Physics, Volume 1, Feynman, Leighton, Sands, Addison-Wesley pub.co.
Μέθοδοι αξιολόγησης

Για το έτος 2019-2020, εκτός από την τελική εξέταση θα υπάρχει Πρόοδος (εξέταση στο Μέρος Α της ύλης) η οποία θα δίνει το 50% του τελικού βαθμού. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν να μετρήσει η Πρόοδος θα απαντήσουν στην τελική εξέταση μόνο τα θέματα που αντιστοιχούν στο δεύτερο μισό της ύλης (δηλ. το Μέρος Β). Αυτό μπορούν να το κάνουν σε όλες τις εξεταστικές του έτους, κανονική (Φεβρουαρίου), επαναληπτική (Σεπτεμβρίου) και επί πτυχίω (όσοι δικαιούνται να εξεταστούν). Απαραίτητη προϋπόθεση για να μετρήσουν οι Πρόοδοι είναι ο βαθμός σε κάθε μία να είναι τουλάχιστον 4 (με άριστα το 10).

Επίσης θα δίνονται εργασίες οι απαντήσεις των οποίων μπορούν να υποβάλονται ηλεκτρονικά (μέσω του η-τάξη) και θα μετρήσουν θετικά στον τελικό βαθμό. 

Ημερολόγιο