Αστροφυσική Πλάσματος

Νεκτάριος Βλαχάκης

Περιγραφή

Υ3105. ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Μάθημα 8ου εξαμήνου, υποχρεωτικό κατεύθυνσης Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής.

  • Βαθμός ιονισμού πλάσματος, μήκος Debye, μέση ελεύθερη διαδρομή, συχνότητες πλάσματος, Larmor, κρούσεων. Κίνηση φορτίων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
  • Αδιαβατικές αναλλοίωτες, μαγνητικός καθρέπτης/φιάλη. Εφαρμογές: ζώνες ακτινοβολίας van Allen, μαγνητόσφαιρα Γης και πλανητών, διαστημικός καιρός. Κινητική θεωρία.
  • Εξαγωγή των βασικών εξισώσεων της Μαγνητοϋδροδυναμικής.
  • Εφαρμογές: μαγνητική πίεση και μαγνητική άνωση, θέρμανση του ηλιακού στέμματος, εξίσωση δυναμό για την παραγωγή του μαγνητικού πεδίου, μοντέλα δομών πλάσματος τόσο στο εργαστήριο όσο και στα διάφορα αστροφυσικά πλάσματα (ηλιακές προεξοχές, ηλιακοί πίδακες, στεμματικές εκτινάξεις μάζας κ.λ.π.).
  • Ηλιακός άνεμος και το μοντέλο του E. Parker.
  • Πολυτροπικό μοντέλο του Ηλιακού Ανέμου. Εξίσωση Mach, εξίσωση Bernoulli. Κρίσιμο σημείο. Τοπολογία των λύσεων. Μοντέλα του Ηλιακού Ανέμου με θερμική αγωγιμότητα.

      5.CharTypPlasmas.gif       plasmata.gif

 

 

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Διδάσκοντες

Βλαχάκης Νεκτάριος, Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής, κτίριο IV, 3ος όροφος, γραφείο 20

Προτεινόμενα συγγράμματα
Μέθοδοι αξιολόγησης

Εκτός από την τελική εξέταση θα δίνονται ασκήσεις που πριμοδοτούν τον τελικό βαθμό (μία μονάδα).

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις