Αστροφυσική Πλάσματος

Κανάρης Τσίγκανος, Νεκτάριος Βλαχάκης

Περιγραφή

Μάθημα 8ου εξαμήνου, υποχρεωτικό κατεύθυνσης Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής.

Χρησιμοποιείται το Βιβλίο, Αστροφυσική Πλάσματος  του Κ. Τσίγκανου (Αθήνα 2017)

http://www.iakovosouranos.com/book-design/

http://www.iakovosouranos.com/plasma-astrophysics-book-cover-2017/

      5.CharTypPlasmas.gif       

              plasmata.gif

Κωδικός: PHYS135
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 8ο εξάμηνο

Ημερολόγιο