Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής

Περιγραφή

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  (ΚΟΡΜΟΥ ΙΙ)                                                                                  

Οι πειραματικές ασκήσεις που διεξάγονται στο εργαστήριο περιλαμβάνουν:

 

Μελέτη χαρακτηριστικών του ανιχνευτή Geiger-Mueller

Μελέτη χαρακτηριστικών του ανιχνευτή σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία γ

Χρήση ανιχνευτή Geiger-Mueller για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων

 

                                                                                     

 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΦΣΣ 

 

Στο εργαστήριο κατεύθυνσης ασκούνται οι φοιτητές που 'εχουν επιλέξει την

κατεύθυνση Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΠΦΣΣ).

Οι πειραματικές  ασκήσεις που διεξάγονται είναι:

 

Μέτρηση νουκλεονικής συνιστώσας της Κοσμικής Ακτινοβολίας

γ-γ Γωνιακή κατανομή

Μελέτη σκέδασης Compton

Μελέτη ραδιενέργειας περιβάλλοντος

Ανάλυση πραγματικών γεγονότων απο το LHC

Βελτιστοποίηση των κριτηρίων επιλογής γεγονότων για την ανακαλυψη νέας φυσικής με το  πειραμα  ATLAS

Μέτρηση μιονικής συνι

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ημερολόγιο