Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας (ΨΧ08)

Άννα Παγοροπούλου

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ενότητες

Τροποποίηση της συμπεριφοράς των ηλικιωμένων, ουδική και υποουδική.

Οι λειτουργίες του ασυνειδήτου στον ηλικιωμένο πληθυσμό.

Χρονολογική, βιωσωματική, ψυχολογική και κοινωνική ηλικία. Η έννοια και τα είδη της κοόρτης και της ηλικιακής νόρμας.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις