Μεταπτυχιακό σεμινάριο-εργαστήριο: Heidegger, "Είναι και χρόνος" IV

Παναγιώτης Θανασάς

Περιγραφή

Εαρινό Εξάμηνο 2024. Έναρξη: Τετάρτ 14 Φεβρ. 2024, 18.00-21.00 (ΙΦΕ)
Το Είναι και χρόνος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φιλοσοφικά κείμενα του εικοστού αιώνα. Το σεμινάριο θα έχει ‘εργαστηριακή’ μορφή, καθώς τα αποσπάσματα του κειμένου θα μελετώνται σε νέα, υπό εκπόνηση μετάφραση του διδάσκοντος. Σκοπεύουμε να μελετήσουμε εκ του σύνεγγυς τα Κεφάλαια 4-6 του δεύτερου από τα δύο δημοσιευθέντα Τμήματα του έργου (§§ 67-83). – Αυτονοήτως, η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική (δεν επιτρέπονται πάνω από δύο απουσίες). Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει γραπτής εργασίας.

Το σεμινάριο είναι ευρύτερα ‘ανοικτό’ σε κάθε επαρκή ενδιαφερόμενο (κατόπιν προηγούμενης ηλεκτρονικής επικοινωνίας). Πληροφορίες για το μάθημα αναρτώνται στην παρούσα ηλεκτρονική σελίδα, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν. (Η εγγραφή στη σελίδα δεν εκλαμβάνεται ως δέσμευση για παρακολούθηση του μαθήματος.)

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο μάθημα αποτελούν:

  • η εξασφάλιση πρόσβασης σε ένα τουλάχιστον έργο
Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα