Θέματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας: Έννοια και Περιεχόμενο

Ελένη Μανωλακάκη

Περιγραφή

ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑ: Θέματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας: Έννοια και Περιεχόμενο

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ελένη Μανωλακάκη

 

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει αποκλειστικά σε δύο εργασίες.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει δύο εργασίες στα ακόλουθα θέματα:

 

Θέμα 1

 

Παρουσιάστε την κριτική του Quine ενάντια στη δυνατότητα διάκρισης μεταξύ αναλυτικών και συνθετικών προτάσεων. Αναπτύξτε κριτικά την αντιπαράθεση του Carnap με τον Quine ως προς την αναλυτικότητα.

 

R. Carnap, Εμπειρισμός, σημασιολογία και οντολογία

 

W.V. Quine, Δύο δόγματα του Εμπειρισμού

 

R. Carnap, Ο Quine για την αναλυτικότητα

 

 

Όλα στο Γ. Ρουσόπουλος, Σύγχρονος Εμπειρισμός, Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2008

 

Όριο λέξεων: 1500

 

Θέμα 2

 

Παρουσιάστε την κριτική του Davidson ενάντια στη διάκριση μεταξύ εννοιολογικού σχήματος και εμπειρικού περιεχομένου. Αναπτύξτε κριτικά την αντιπαράθεση μεταξύ του Quine και του Davidson ως προς το

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -