Έντεχνος λαϊκός λόγος: παραδοσιακές και σύγχρονες μορφές (ΚΦΛΟ2 -ΓΦΛΟ2)

Βάιος Καμινιώτης

Περιγραφή

Στο μάθημα παρουσιάζονται, κατ' αρχάς, τα βασικά είδη του λαϊκού έντεχνου λόγου, των οποίων και επισημαίνεται ο προφορικός χαρακτήρας στα πλαίσια της παραδοσιακής ελληνικής κοινωνίας. Τα "μνημεία" του λόγου- μύθοι, παραμύθια, δημοτικά τραγούδια, παραδόσεις, ευτράπελες διηγήσεις, αινίγματα, παροιμίες, ευχές και κατάρες- ως δημιουργήματα του λαϊκού πολιτισμού. Προσεγγίσεις που αφορούν το περιεχόμενο, τη μορφή και τη δομή των προαναφερθέντων ειδών (μοτίβα, θέματα, συμβολισμοί, λογότυποι κτλ.) Στη συνέχεια σχολιάζεται η μετεξέλιξή τους στον σύγχρονο αγροτικό και αστικό χώρο και δίνεται έμφαση στη γραπτή και οπτικοακουστική -πλέον- υφή τους: παραλογοτεχνία, αστυνομικά και ερωτικά μυθιστορήματα, κόμικς, εικονογραφημένα παραμύθια, κινηματογραφικές μεταφορές, σταυρόλεξα, λαϊκές επιγραφές, συνθήματα, ηχογραφημένος λόγος.... Ως εκ τούτου σχολιάζεται η έννοια της προφορικής και γραπτής παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού, καθόσον μάλιστα το μάθημα επισημαίνει τον μετασχηματισμό του λαϊκού έντεχνο

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις