Εισαγωγή στη λατινική γλώσσα και γραμματεία - Φροντιστήριο βιβλιοθήκης (ΦΦL01 )

Αργυρώ Φραντζή

Περιγραφή

Σκοπός του φροντιστηριακού προγράμματος είναι  να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την παραδοσιακή και ηλεκτρονική οργάνωση μιας βιβλιοθήκης στο πλαίσιο των φιλολογικών σπουδών. Επιμέρους στόχοι είναι  να γνωρίσουν τη διαδικασία εύρεσης και εντοπισμού κάθε είδους υλικού στις βιβλιοθήκες εντός του ΕΚΠΑ με τη βοήθεια του ταξινομικού συστήματος και του ηλεκτρονικού καταλόγου, να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής και να ξεφυλλίσουν ειδικά επιστημονικά βοηθήματα Κλασικής Φιλολογίας περιηγούμενοι στο χώρο . Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας (αιθ. 745) και επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα.  Η συμμετοχή κάθε φοιτητή/τριας είναι υποχρεωτική για μια φορά μόνον.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο