Χρήσεις της αρχαιότητας στη νεοελληνική ποίηση

Χριστίνα Ντουνιά

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι χρήσεις της αρχαιότητας -ειδικότερα του αρχαίου μύθου και των αρχαίων μνημείων- στη νεοελληνική ποίηση. Θα εξεταστούν παραδείγματα αρχαιόθεμης και αρχαιόμυθης νεοελληνικής ποίησης και θα εξεταστεί η σχέση υλικής αρχαιότητας και νεοελληνικής πραγματικότητας στο έργο Ελλήνων ποιητών του εικοστού αιώνα.

 

Ημερολόγιο