ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Μαριάνθη Καπλάνογλου, Γεώργιος Κούζας

Περιγραφή

Όλοι ξέρουμε κάποιο έθιμο. Ή θυμόμαστε ένα παραμύθι. Ή στέλνουμε μια ευχή μέσω sms. Ή διηγούμαστε ένα ανέκδοτο. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά; Το μάθημα της Συγκριτικής Λαογραφίας έχει ως αφετηρία τη θέση ότι ο λαϊκός πολιτισμός δεν είναι μόνο κατάλοιπα από ένα μακρινό παρελθόν αλλά μια ζωντανή διαδικασία στο σήμερα που σχετίζεται με ευρύτερες κοινωνικές ομάδες σε όλο τον κόσμο.Στο μάθημα θα εξετάσουμε τη θέση του λαϊκού πολιτισμού στη σύγχρονη ζωή και θα αναλύσουμε ορισμένες πολιτισμικές εκφράσεις όπως αυτές αναπτύσσονται σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Θα εξετάσουμε συγκριτικά πώς διαφορετικοί λαοί διαχειρίζονται και σημασιοδοτούν το ίδιο έθιμο, μύθο, παραμύθι, θρύλο, αστείο ή παιχνίδι δίνοντας έμφαση στα κοινά και τα διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία που οι Έλληνες έχουμε με άλλους λαούς κυρίως γειτονικούς μας. 

 Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται με προβολές power-point ενώ θα μοιράζονται και επεξηγηματικές φωτοτυπίες. 

 Στο πλαίσιο του μαθήματος θα υπάρχει η δυνατότητα για συγγραφή πρ

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Περιεχόμενο μαθήματος

Όλοι ξέρουμε κάποιο έθιμο. Ή θυμόμαστε ένα παραμύθι. Ή στέλνουμε μια ευχή μέσω SMS. Ή δηγούμαστε ένα ανέκδοτο. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά; 

Το μάθημα της Συγκριτικής Λαογραφίας έχει ως αφετηρία τη θέση ότι ο λαϊκός πολιτισμός δεν είναι μόνο κατάλοιπα από ένα μακρινό παρελθόν αλλά μια ζωντανή διαδικασία στο σήμερα που σχετίζεται με ευρύτερες κοινωνικές ομάδες σε όλο τον κόσμο. Ο λαϊκός πολιτισμός επηρεάζει τις επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα, τον τρόπο που επικοινωνούμε, το τι τρώμε, τι ιστορίες λέμε, τι επιθυμούμε και τι φοβόμαστε. Οι λαογράφοι, ως επιστήμονες, προσπαθούν να κατανοήσουν τη σημασία αυτών των πολιτισμικών εκφράσεων με τη βοήθεια της λαογραφικής θεωρίας και μεθοδολογίας έρευνας. 

 

Στο μάθημα θα εξετάσουμε τη θέση του λαϊκού πολιτισμού στη ζωή μας και θα αναλύσουμε ορισμένες πολιτισμικές εκφράσεις όπως αυτές αναπτύσσονται σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Θα εξετάσουμε συγκριτικά πώς διαφορετικοί λαοί διαχειρίζονται το ίδιο έθιμο, μύθο, παραμύθι, θρύλο, αστείο ή παιχνίδι δίνοντας έμφαση στα κοινά και τα διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία που οι Έλληνες έχουμε με άλλους λαούς κυρίως γειτονικούς μας.