ΦΦΑ01 ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΧΕ 2021-22), ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ν-Π

Στέφανος Ματθαίος

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση και η επέκταση των γνώσεων γραμματικής, συντακτικού και υφολογίας του πεζού λόγου από την κλασική περίοδο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί επί τη βάσει της γλωσσικής μελέτης και της φιλολογικής προσέγγισης αντιπροσωπευτικών κειμένων από την περίοδο που αναφέραμε. Απώτερος στόχος είναι, μεταξύ άλλων, να ασκηθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές στη μετάφραση αρχαίων ελληνικών πεζογραφικών κειμένων σε δόκιμο νεοελληνικό λόγο. 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

 

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, ΩΡΑ 12.00-14.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 312.

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:

ΠΕΜΠΤΗ, 15.00-16.00, ΑΙΘΟΥΣΑ 311: ΔΙΔΑΣΚΩΝ κ. ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 09.00-12.00, ΑΙΘΟΥΣΑ 637: ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ κ. ΜΥΡΤΩ ΜΑΛΑΜΟΥ

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Στο πρώτο μάθημα θα αναφερθούμε στην επιστήμη της Κλασικής Φιλολογίας και θα κάνουμε επισκόπηση της βασικής εισαγωγικής βιβλιογραφίας στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

Στο θέμα αυτό αφορά το έγγραφο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στη συνέχεια θα εξασκηθούμε στα σημεία στίξης, στην ορθογραφία και στον αρχαίο ελληνικό τονισμό με βάση τα κείμενα που υπάρχουν στο έγγραφο 2. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 

Το βασικό κείμενο το οποίο θα μελετήσουμε γλωσσικά και υφολογικά είναι ο λόγος του Ισοκράτη με τίτλο Ἑλένης ἐγκώμιον.

Το αρχαίο κείμενο βρίσκεται στα Έγγραφα της η-τάξης: 3. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕΛΕΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ.   

Η διάκριση των χρονικών βαθμίδων και του ποιού ενέργειας / της ρηματικής όψης στην οριστική και στις υπόλοιπες εγκλίσεις, καθώς και στους απαρεμφατικούς και τους μετοχικούς τύπους.

Βλ. Έγγραφο 4. Χρόνος - Ποιόν ενέργειας.

Για τις σημασίες των διαφόρων εγκλίσεων στις κύριες προτάσεις βλ. έγγραφο 5. Εγκλίσεις στις κύριες προτάσεις.

Στην ύλη της εξέτασης ανήκει η γραμματική και το συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 

Το κείμενο της εξέτασης είναι ο λόγος του Ισοκράτη "῾Ελένης ἐγκώμιον" στο σύνολό του (τόσο το διδαγμένο όσο και το μέρος που δεν εξετάσαμε στο μάθημα). Το κείμενο είναι ανηρτημένο στην η-τάξη του μαθήματος.

Ημερολόγιο