Αθλητική Ψυχολογία - Τμήμα Ψυχολογίας (ΨΧ74)

Μαρία Ψυχουντάκη

Περιγραφή

67ΨΧ74 / Αθλητική Ψυχολογία 

Καθηγήτρια  Μαρία Ψυχουντάκη

Γενικοί Στόχοι του μαθήματος

 1. Η ανάλυση τκαι κατανόηση ων ψυχολογικών εννοιών που συντελούν στον έλεγχο της αθλητικής συμπεριφοράς και στη μεγιστοποίηση της αθλητικής προσπάθειας και απόδοσης.
 2. Η ενημέρωση γύρω από τη διεθνή έρευνα και βιβλιογραφία σε θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας.
 3. Η κατανόηση των τεχνικών μέτρησης ψυχολογικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
 4. Η εξοικείωση με τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών στον χώρο της Αθλητικής Ψυχολογίας.

 

Θεματικές ενότητες

 1. Εισαγωγή στην ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης - Προσωπικότητα ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό του ατόμου
 2. Κίνητρα και Αυτοπεποίθηση στον αθλητισμό
 3. Στόχοι στον αθλητισμό - Προσανατολισμός στόχων – Στοχοθεσία στον αθλητισμό – Απόδοση αιτιών
 4. Αθλητισμός και Νέοι – Ανάπτυξη χαρακτήρα
 5. Άγχος, στρες και διάθεση - Θεωρία ανεστραμμένου U, Ζώνη βέλτιστης λειτουργικότητας
 6. Προσοχή και συγκέντρωση στον αθλητισμό
 7. Ψυχολογικές δεξιότητες στον αθλητισμό - Νοερή απεικόν
Περισσότερα  

Ημερολόγιο