Παλαιογραφία της Βυζαντινής Σημειογραφίας

Φλώρα Κρητικού

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος Παλαιογραφία Ι μελετώνται οι σημειογραφικοί τύποι από την εμφάνιση της Βυζαντινής σημειογραφίας τον 10ο αιώνα και τις πρώτες μουσικές πηγές έως και το τέλος της δευτέρας περιόδου σημειογραφίας, της λεγομένης Μέσης Πλήρους, περί τα τέλη του 17ου αι. Κυρίως έμφαση δίνεται στην εκμάθηση της Μέσης Πλήρους Βυζαντινής σημειογραφίας (1177-1670) μέσω της μελέτης διαφόρων χειρογράφων της περιόδου.

 

Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus)

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και η ανάλυση της Βυζαντινής σημειογραφίας προ του 1814 καθώς και η παρουσίαση των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας της. Έμφαση δίνεται στην εκμάθηση της Μέσης Πλήρους Βυζαντινής σημειογραφίας (1177-1670) και στην Μεταβατική Εξηγητική σημειογραφία (1670-1814), κυρίως μέσω της ανάλυσης παλαιογραφικών μουσικών κειμένων. Θα μελετηθούν οι ακόλουθες ενότητες: Βιβλιογραφία - Περιοδολόγηση και κριτήρια - Προθεωρία - Φωνητικά και άφωνα σημάδια της Μέσης πλήρους Βυζαντινής σημειογραφίας - Μέθοδοι των θέσεων - Η μέθοδος "Μέγα Ίσον" του Ιωάννη Κουκουζέλη - Η μέθοδος "Επέστη η είσοδος του ενιαυτού" του Ξένου Κορώνη - Συνδυασμοί φωνητικών και αφώνων σημαδιών για τη δημιουργία θέσεων και ονόματα των θέσεων - Χρήση των θέσεων και χαρακτηρισμός - Διδασκαλία των Βυζαντινών θεωρητικών συγγραφών σχετικώς με τα σημάδια και τις θέσεις - Εισαγωγή στην ανάλυση με δομικό στοιχείο τις θέσεις της Βυζαντινής σημειογραφίας.

Ενότητες

Παρουσιάζονται και αναλύονται οι ακόλουθοι σημειογραφικοί τύποι:

Εκφωνητική σημειογραφία, Σημειογραφίες Chartres, Coislin και Θήτα

Σλαβονικές σημειγοραφέις, Σηματική και Κοντακαριανή,

Σημειογραφία του Ασματικού

Προθεωρία της Ψαλτικής Τέχνης - Εκμάθηση των σημαδιών της Μέσης Πλήρους Βυζαντινής σημειογραφίας - Χαρακτηριστικά - Εκμάθηση των θέσεων - Ασκήσεις επί τη βάσει χειρογράφων της περιόδου

Ημερολόγιο