Δημοκρατία, Παγκοσμιοποίηση, Εθνικισμός και Δημόσια Σφαίρα (MEDIA439)

Δημήτρης Χαραλάμπης, Ομότιμος Καθηγητής

Περιγραφή

Δημοκρατία και εκδημοκρατισμός. Η Δημοκρατία ως η διαδικασία σταδιακής αναγνώρισης του "άλλου" ως φορέα αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων και ελευθεριών, ριζικής διάκρισης και οριοθέτησης δημοσίου - ιδιωτικού και ανάδειξης/προστασίας της ατομικής ιδιοκτησίας. Η προϊστορία της Δημοκρατίας και της διαδικασίας εκδημοκρατισμού : από τη Magna Charta στις αγγλικές επαναστάσεις του 17ου αιώνα. Η αμερικανική και η γαλλική επανάσταση, η τομή του 1789 και ο Ναπολεόντειος Κώδικας. Ατομική ιδιοκτησία και βιομηχανική επανάσταση : η δύσκολη σχέση καπιταλισμού και Δημοκρατίας. Το πρώτο κύμα εκδημοκρατισμού : 1789 - 1945. Η έννοια της πραγματικής αφαίρεσης και ο αγώνας για την επιβολή της καθολικής ψηφοφορίας. Η τυπική Δημοκρατία και κρίση του Μεσοπολέμου 1919 - 1939. Η εμφάνιση των ολοκληρωτικών καθεστώτων ως μορφών θεμελιώδους άρνησης της Δημοκρατίας. Οι αδυναμίες και η κατάρρευση της τυπικής Δημοκρατίας στην ηπειρωτική Ευρώπη. Το δεύτερο κύμα εκδημοκρατισμού : 1945 - 1979/1991. Από την τυπική στην ουσιασ

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα