Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Επικοινωνίας (83ΝΥ105)

Παναγιώτης Χαλάτσης

Περιγραφή

Περιγραφή

Θα συζητηθεί κατ’ αρχάς το τι είναι επιστήμη (χαρακτηριστικά, στόχοι, παραδοχές και μέθοδοι) και θα παρουσιαστούν οι ιδιαιτερότητες της ψυχολογίας (ως επιστήμης του ανθρώπου και της κοινωνίας) και των κλάδων της, των μεθοδολογιών της και των προσεγγίσεών της. Στη συνέχεια θα υπάρξει αναφορά στο κλασικό επικοινωνιακό μοντέλο που εμπλέκει τη μετάδοση ενός μηνύματος από μία πηγή σε έναν δέκτη, με τις έννοιες που είναι απαραίτητες στην κατανόησή του, αλλά και στον εμπλουτισμό του για την περίπτωση της διαπροσωπικής και της κοινωνικής επικοινωνίας. Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση θα προσεγγιστεί φαινομενολογικά μέσα από τη συστημική προσέγγιση και την ανάλυση των συναλλαγών, ενώ η διαπλοκή ψυχικού, κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου θα αναλυθεί μέσω παρουσίασης βασικών εννοιών και διεργασιών ως προς τη μη-λεκτική επικοινωνία, το χωρόχρονο της αλληλεπίδρασης και τα τελετουργικά της.

Θεματικές ενότητες 

- Τι είναι επιστήμη. Μέθοδος και τεχνικές. Ο ρόλος του επιστήμονα.

- Ποσοτική και πο

Περισσότερα  

Ημερολόγιο