Τα Συναισθήματα στις Διαπροσωπικες Σχέσεις

Μπετίνα Ντάβου

Περιγραφή

Αυτό το μάθημα επιλογής επεκτείνει και εμβαθύνει τις περί συγκίνησης και συναισθημάτων γνώσεις που οι φοιτητές απέκτησαν από το υποχρεωτικό μάθημα "Γνωστικοί και συναισθηματικοί παράγοντες της επικοινωνίας" και τις επικεντρώνει στην άμεση και διαπροσωπική επικοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Το μάθημα βασίζεται σε ενεργό συμμετοχή και περιλαμβάνει υποχρεωτική πρόοδο και ερευνητική εργασία. Η τελική βαθμολογία του μαθήματος θα βασιστεί σε τρεις δείκτες ως εξής: (α) πρόοδος με τη μορφή ερευνητικής άσκησης (30%), (β) υποχρεωτική γραπτή ερευνητική εργασία (40%), (γ) τελική σύντομη γραπτή εξέταση (30%)

Συναφής ενδεικτική ελληνόφωνη βιβλιογραφία:

Feldman Barrett L. (2023). Πώς δημιουργούνται τα συναισθήματα. Εκδόσεις Παπαζήση.

Giddens, A. (1992/2005). Η Μεταμόρφωση της Οικειότητας: Σεξουαλικότητα, Αγάπη και Ερωτισμός στις Μοντέρνες Κοινωνίες. Εκδόσεις Πολύτροπο. 

Γιωτάκος Ο. (2019). Ο συναισθηματικός εγκέφαλος. Εκδόσεις Παρισιάνος.

Καφέτσιος, Κ. (2005) Δεσμός, Συναίσθημα και Διαπροσωπικέ

Περισσότερα  

Ενότητες

  • Εισαγωγή: Διαπροσωπικές σχέσεις και συναισθήματα. Ανακεφαλαίωση θεωρητικών μοντέλων και ορισμών
  • Ψυχοσωματικές πτυχές των συναισθημάτων και μηχανισμοί άμυνας
  • Πηγές συγκίνησης και ρεπερτόρια δράσης για τη ρύθμιση των σχέσεων
  • Συναισθηματικά πλαίσια και κοινωνικές επιδράσεις στα συναισθήματα: Από την κοινωνία στη δυάδα και αντίστροφα.
  • Δράσεις και επιδράσεις των δυσάρεστων και ευχάριστων συναισθημάτων
  • Συναισθηματικός μόχθος και ρύθμιση των συναισθημάτων στις σχέσεις
  • Συναισθηματικός δεσμός: Επιδράσεις στη συναισθηματικότητα, την επικοινωνία και το σχετίζεσθαι
  • Οικειότητα και Έρωτας. «Αμιγείς» και εθιστικές σχέσεις. «Εκδημοκρατισμός» των σχέσεων και της προσωπικής ζωής

Ημερολόγιο