Κοινωνιολογία των ειδήσεων

Γιώργος Πλειός

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το χαρακτήρα των ειδήσεων στο σύγχρονο σύνθετο περιβάλλον της κοινωνίας της πληροφορίας και ταυτοχρόνως κοινωνίας των ΜΜΕ, τη σχέση των ειδήσεων με την «πραγματικότητα», καθώς και την διαμόρφωσή τους ως αποτέλεσμα ενός πλέγματος πολλαπλών παραγόντων στους οποίους περιλαμβάνονται:  ο σύγχρονος πολιτισμός, η  ιδιοκτησία των ΜΜΕ αλλά και η δομή της σύγχρονης οικονομία, όπως και η οικονομική κρίση, τα πολιτικά πρόσωπα και φορείς, η πολιτική κουλτούρα, καθώς και η δομή του πολιτικού συστήματος και των σχέσεών του με το επικοινωνιακό σύστημα, οι πρακτικές συλλογής και παραγωγής των ειδήσεων, όπως και  οι επικοινωνιακή στρατηγική των διαφόρων θεσμών, η κουλτούρα του μέσου και ο χαρακτήρας του ως μέσου σοβαρών ή ελαφρών ειδήσεων, η  παγκοσμιοποίηση και τα παγκόσμια μέσα, αλλά ταυτοχρόνως η περιφερειοποίηση και η τοπικοποίηση των ειδήσεων και τέλος αλλά όχι τελευταία το ίδιο το κοινό σο οποίο απευθύνονται οι ειδήσεις.

 

Στόχοι του μαθήματος:

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

 1. Τι είναι είδηση – δημοσιογραφικές αξίες
 2. Δημοσιογραφία και πραγματικότητα
 3. Η εξέλιξη της δημοσιογραφίας
  • Δημοσιογραφία έναντι αγγελιοφορίας
  • Οι τρεις εποχές της δημοσιογραφίας
 4. Η κοινωνία των μέσων και η δημοσιογραφία
 5. Τα χαρακτηριστικά των ειδήσεων στην κοινωνία της ενημέρωσης
 6. Ειδήσεις και παγκοσμιοποίηση
  • Η συμβολή των διεθνών πρακτορείων και των διεθνών μέσων
  • «Τοπικοποίηση»
  • «Περιφερειοποίηση»
 7. Η ιδιοκτησία των ΜΜΕ και η διαμόρφωση του δημοσιογραφικού λόγου
 8. Ιδεολογία, ΜΜΕ και ειδήσεις
 9. Δημοκρατία και δημοσιογραφία – πως οι πολιτικοί κατασκευάζουν τις ειδήσεις
 10. Ειδήσεις από πού και πώς? - Η πρακτική  συλλογής των ειδήσεων
 11. Η δημοσιογραφική κουλτούρα του μέσου και ο ρόλος της στη διαμόρφωση των ειδήσεων
 12. Πολιτισμός και δημοσιογραφία
 13. Το κοινό των ειδήσεων

Ημερολόγιο