Γλώσσα και Επικοινωνία

Σπύρος Μοσχονάς

Περιγραφή

Παρουσιάζονται βασικές έννοιες και αρχές της επιστήμης της γλωσσολογίας.

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος εξετάζονται: αρχές της νεότερης γλωσσολογίας (περιγραφή vs. ρύθμιση, προτεραιότητα προφορικού λόγου και συγχρονίας), η φύση του γλωσσικού σημείου, η αρχή της γλωσσικής σχετικότητας, το κύκλωμα της συνομιλίας, οι λειτουργίες της επικοινωνίας, γλωσσική ικανότητα και εγκέφαλος.

Στο δεύτερο, πρακτικό μέρος του μαθήματος, παρουσιάζονται τρόποι γλωσσικής ανάλυσης (Φωνητική-Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη).