Εκπαίδευση και ΜΜΕ

Γιώργος Πλειός

Περιγραφή
Διάγραμμα του μαθήματος


 1. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη σχέση εκπαίδευσης ΜΜΕ.
 2. Εκπαίδευση και ΜΜΕ: Η περίοδος της των εντύπων.
 3. Η περίοδος της λειτουργικής διαφοροποίησης εκπαίδευσης και ΜΜΕ.
 4. Εικόνα και σχολείο στο κοινωνικό κράτος.
 5. Κοινωνική προέλευση, εκπαίδευση και πολιτισμός της εικόνας στο κοινωνικό κράτος.
 6. Μορφωτική τηλεόραση, εκπαίδευση και πολιτισμός της εικόνας.
 7. Ο Εξεικονισμός των σχολικών εγχειριδίων και η μετατροπή της γνώσης σε γνώμη.
 8. Ο εξεικονισμός της εκπαιδευτικής γνώσης.
 9. Η εκπαίδευση στα ΜΜΕ και ο εξεικονισμός της εκπαίδευσης.
 10. Ο εξεικονισμός της εκπαίδευσης και οι μεταβολές στο μορφωτικό κεφάλαιο ? ο ρόλος της αγοράς εργασίας.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -