Ψηφιακά Παιχνίδια και Ψηφιακά Μέσα για Μάθηση (Digital Games and Digital Media for Learning)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΪΜΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ

Περιγραφή

Από τη σελίδα αυτή διατίθενται, με αναφορά στους συντελεστές τους και σύμφωνα με τις άδειες χρήσης που ισχύουν κατά περίπτωση, διδακτορικές διατριβές και διπλωματικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί σε θέματα αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών και ψηφιακών μέσων στη μαθησιακή διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Δρ. Δημήτρη Γκούσκο (gouscos@media.uoa.gr), Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.media.uoa.gr) και Ομότιμο Καθηγητή Μιχάλη Μεϊμάρη (mmeimaris@media.uoa.gr), ιδρυτή και πρώην Διευθυντή του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ (http://www.media.uoa.gr/ntlab).

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Αφηγηματικά και λειτουργικά μοτίβα και συμμετοχικός σχεδιασμός ψηφιακών παιχνιδιών για την αειφορική διαχείριση δημόσιου χώρου.

Παναγιώτης Τραγαζίκης (ptragaz12@gmail.com), Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Ιανουάριος 2021.

κείμενο διδακτορικής διατριβής (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Σχεδιασμός και ανάπτυξη μαθησιακών εμπειριών Επαυξημένης Πραγματικότητας στη σχολική εκπαίδευση για την παιγνιώδη επικοινωνία και την κατανόηση θεμελιωδών εννοιών και φαινομένων Φυσικής.

Μαρίνα Τομαρά (mtomara@sch.gr), Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Οκτώβριος 2020.

κείμενο διδακτορικής διατριβής (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)


Η επίδραση ψηφιακών παιχνιδιών ελεύθερης διάδρασης στις αφηγηματικές δεξιότητες μαθητών Δημοτικού Σχολείου: Μαθησιακά αποτελέσματα και διδακτική αξιοποίηση.

Σωτήρης Κίργινας (skirginas@media.uoa.gr), Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2020.

κείμενο διδακτορικής διατριβής (αποθετήριο Πέργαμος ΕΚΠΑ)