Ζητήματα φιλοσοφίας της γλώσσας

Σπύρος Μοσχονάς

Περιγραφή

Mάθημα επιλογής

 

Εξετάζονται θέματα από τη θεωρία της σημασίας και της επικοινωνίας που απασχόλησαν τα κινήματα του λογικού θετικισμού και της φιλοσοφίας της καθημερινής γλώσσας· διερευνώνται επίσης οι σύγχρονες τάσεις στη φιλοσοφία της γλώσσας. Ενδεικτικά θέματα: Σημασία και αλήθεια, επιχειρηματολογία, νόηση και γλώσσα, νόημα και αναφορά, η θεωρία των λεκτικών πράξεων, ρητορική οργάνωση του λόγου, θεωρίες πρόσληψης, μοντέλα της επικοινωνίας και μεταφορικές αντιλήψεις για την επικοινωνία.

 

Δείτε τις Πληροφορίες Μαθήματος για τα θέματα κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Ανακοινώσεις