ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι α) να εισαγάγει το φοιτητή στις φυσικές αρχές που απαιτεί η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση για την  κατανόηση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά των βιοφυσικών διεργασιών και φαινομένων που διέπουν τη λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος και β) η διδασκαλία βασικών αρχών της φυσικής που συνδέονται με την χρήση των ακτινοβολιών στην Ιατρική και  την ιατρική τεχνολογία.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα