Χειρουργική Θώρακος - Καρδιάς

Δημήτριος Αγγουράς, Περικλής Τόμος

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Βασικές πληροφορίες

Τίτλος μαθήματος: «Χειρουργική Θώρακος – Καρδιάς»

Κωδ. Μαθήματος: MED835

Τομέας: Χειρουργικός

Υπεύθυνος μαθήματος: Δημήτριος Αγγουράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής – Περικλής Τόμος, Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής

Διδάσκοντες: Χρήστος Ρόκκας, Αναπληρωτής Καθηγητής / Δημήτριος Αγγουράς, Αναπληρωτής Καθηγητής / Περικής Τόμος, Επίκουρος Καθηγητής / Ιωάννης Τούμπουλης, Επίκουρος Καθηγητής / Δημήτριος Ηλιόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής / Απόστολος Ρουμπελάκης, Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής  

Εξάμηνα που διδάσκεται: Χειμερινό 9,11

Ημέρες και χώροι που διδάσκεται: Το μάθημα διδάσκεται στο ΠΓΝ Αττικόν. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ο ακριβής χώρος διδασκαλίας θα ανακοινωθούν από τα μέλη ΔΕΠ, πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Αρ. Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5832354

Αρ. Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ctsurg@attikonhospital.gr

Περιεχόμενο μαθήματος

Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει:

Α’ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ με την ακόλουθη θεματολογία:

  1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΧΕΙΡΟΡΤΙΚΗ

α) Ιστορία της Χειρουργικής Θώρακος, παθολογική φυσιολογία της αναπνοής καθώς και προεγχειρητική αξιολόγηση θωρακοχειρουργικού ασθενούς.

 β) Κακώσεις θώρακος

 γ)  Παθήσεις θωρακικού τοιχώματος, διαφράγματος και τραχείας

      Συγγενείς, φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές παθήσεις του πνεύμονα 

 δ) Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι του πνεύμονα

 ε) Παθήσεις του οισοφάγου

 στ) Παθήσεις του μεσοθωρακίου, βαρεία μυασθένεια

  1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΡΤΙΚΗ

α) Ιστορία της Καρδιακής Χειρουργικής  - Εξωσωματική κυκλοφορία  - Συσκευές προσωρινής μηχανικής υποβοήθησης

β) Στεφανιαία νόσος – Επιπλοκές – Χειρουργική θεραπεία – Σύγκριση επεμβατικών θεραπευτικών μεθόδων     

γ) Επίκτητες παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων

δ) Παθήσεις περικαρδίου – όγκοι του μυοκαρδίου - παθήσεις της θωρακικής αορτής (αορτικός διαχωρισμός  – ανευρύσματα)

ε) Συγγενείς καρδιοπάθειες

στ) Μεταμόσχευση καρδιάς και πνευμόνων, μόνιμη μηχανική υποβοήθηση (συσκευές υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας – ολική μηχανική καρδιά).

 

Β’ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο Χειρουργείο και στη Μονάδα Ανάνηψης Θωρακο-Καρδιοχειρουργικών ασθενών του Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -