ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Καθηγητής κ. Α.-Μ. Δημόπουλος, Αν. Καθηγητής κ. Ε. Μανιός, Αν. Καθηγήτρια κ. Μ. Γαβριατοπούλου

Περιγραφή

Στόχος της εκπαίδευσης των φοιτητών στη Θεραπευτική κλινική είναι ο εκπαιδευόμενος μετά το τέλος της διδασκαλίας να είναι σε θέση να κατέχει το βασικό τρόπο του πώς να σκέπτεται θεραπευτικά, να προβαίνει σε σύνθετες θεραπευτικές πράξεις, να αξιολογεί  θεραπευτικά αποτελέσματα και να αποφεύγει βλαπτικές ενέργειες.

Κατά την κλινική άσκηση των φοιτητών στην Θεραπευτική κλινική, έμφαση δίνεται στον ανθρωπιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα που θα πρέπει να έχει η Θεραπεία του αρρώστου με την τήρηση όλων των συγχρόνων κανόνων δεοντολογίας. Ο φοιτητής μαθαίνει από την πρώτη ώρα που μπαίνει στο θάλαμο του αρρώστου ότι η θεραπεία ενός αρρώστου προϋποθέτει την βαθύτερη γνωριμία και προσέγγιση γιατρού-αρρώστου με την εκδήλωση αισθημάτων πραγματικού ενδιαφέροντος  εκ μέρους του γιατρού. Λαμβάνει τροποποιητικώς υπ’ όψιν τον άνθρωπο, σαν έλλογο ον, ευαίσθητο και κυρίαρχο του εαυτού του και βασίζεται στην πλήρη γνώση του αρρώστου για το πρόβλημα υγείας του με την εκ μέρους του συγκατάθεση σε οποιαδήποτε

Περισσότερα