ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΠ Εργαστηρίου Μικροβιολογίας (Διευθυντής Α. Τσακρής)

Περιγραφή

Από αμφιθεάτρου παραδόσεις : Γενικές ιδιότητες των βακτηρίων, ιών, μυκήτων, παρασίτων και μεταζώων. Ιατρική οικολογία, αλληλεπίδραση μικροβίων με το μεγαλοοργανισμό. Βασική ανοσολογία. Αντιβιοτικά, χημειοθεραπευτικά, αντισηπτικά, απολυμαντικά.Λοιμώξεις ανά συστήματα:΄δέρματος, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, γαστρεντερικού, ουροποιητικού  συστήματος. 

 

Ασκήσεις εργαστηρίων: Γενικά περί των εργαστηριακών δοκιμασιών άμεσης ανίχνευσης των μικροβίων, καλλιέργειας, ταυτοποίησης και ελέγχου ευαισθησίας των βακτηρίων στα αντιβιοτικά, γενικά περί ανοσοδιαγνωστικών και ορολογικών μεθόδων διάγνωσης των λοιμώξεων, γενικά περί μοριακών μεθόδων διάγνωσης των λοιμώξεων.

 

Στα Ἐγγραφα βρἰσκονται οι παρουσιάσεις των από αμφιθεάτρου παραδόσεων και οι παρουσιάσεις των εργαστηριακών ασκήσεων ανά μέλος ΔΕΠ.