ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (11ο & 12ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - Α΄ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (MED824, MED1640)

Μαρίνα Μαντζουράνη, Γρηγόριος Καλτσάς

Περιγραφή

BAΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 11ΟΥ – 12ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

 

Στόχος της εκπαίδευσης των φοιτητών του 11ου και 12ου εξαμήνου είναι η εξοικείωσή τους με την καθημερινή ιατρική πράξη, που περιλαμβάνει τη λήψη του ιστορικού, την αντικειμενική εξέταση των ασθενών, τον προγραμματισμό των απαραίτητων εξετάσεων, καθώς και τη διαφορική διάγνωση των ευρημάτων προκειμένου να τεθεί η σωστή διάγνωση, να εφαρμοσθεί η κατάλληλη θεραπεία και να πραγματοποιηθεί η παρακολούθηση των ασθενών.

Οι φοιτητές κατανέμονται στα επί μέρους Τμήματα (θαλάμους) της Κλινικής και ο καθένας είναι υπεύθυνος για ορισμένους ασθενείς. Συγκεκριμένα ο φοιτητής για κάθε ασθενή του, γράφει πλήρες ιστορικό, τον εξετάζει καθημερινά, συμπληρώνει το διάγραμμα νοσηλείας του, πραγματοποιεί ορισμένες αιμοληψίες, παρακολουθεί τη θεραπεία του και την εν γένει πορεία του και είναι πάντα έτοιμος να ενημερώσει τον υπεύθυνο του Τμήματος ή τον Διευθύντρια της Κλινικής Καθηγήτρια κυρία Ε. Ι. Γκόγκα γ

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα