ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΠ Εργαστηρίου Μικροβιολογίας (Διευθυντής Α. Τσακρής)

Περιγραφή

Γενικές ιδιότητες των βακτηρίων – ιών – μυκήτων - παρασίτων και μεταζώων. Iατρική Oικολογία. Aλληλεπίδραση μικροβίων με τον μεγαλοοργανισμό. Bασική ανοσολογία. Aντιβιοτικά.Xημειοθεραπευτικά. Aντισηπτικά. Aπολυμαντικά. Bακτηριολογία. Iολογία. Mυκητολογία. Πρωτόζωα. Παράσιτα. Nοσοκομειακές λοιμώξεις.

 

Στο φάκελλο Πληροφορίες Μαθήματος βρίσκονται τα Προγράμματα των Φροντιστηριακών Ασκήσεων και των από Αμφιθεάτρου Παραδόσεων και τη συνιστώμενη βιβλιογραφία

Στο φάκελλο Ἐγγραφα βρἰσκονται οι παρουσιάσεις των από αμφιθεάτρου παραδόσεων και οι παρουσιάσεις των εργαστηριακών ασκήσεων ανά μέλος ΔΕΠ.

 Στο φάκελλο Ανακοινώσεις βρίσκονται ανακοινώσεις 

Ημερολόγιο