ΙΑΤΡΙΚΗ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ( ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ)

ΔΕΠ Εργαστηρίου Μικροβιολογίας (Διευθυντής Α. Τσακρής )

Περιγραφή

Ιατρική Μικροβιολογία (Μικροβιολογία ΙΙ)

Στα Ἐγγραφα βρἰσκονται οι παρουσιάσεις των από αμφιθεάτρου παραδόσεων και οι παρουσιάσεις των εργαστηριακών ασκήσεων ανά μέλος ΔΕΠ.

 

Στις Πληροφορίες Μαθήματος βρίσκεται το πρόγραμμα των παραδόσεων καθώς και πληροφορίες για το σύγγραμμα και τις εξετάσεις. 

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Από Αμφιθεάτρου παραδόσεις : ΕΙδική Μικροβιολογία

Βακτηριολογία

Ιολογία

Μυκητολογία

Παρασιτολογία

Λοιμώδη σύνδρομα ανά συστήματα

Διαγνωστική Μεθοδολογία

Εργαστηριακές ασκήσεις

8.  Λοιμώξεις Νευρικού συστήματος

9.  Λοιμώξεις Καρδιαγγειακού συστήματος

10. Λοιμώξεις Ουροποιητικού συστήματος

11. Λοιμώξεις Γαστρεντερικού συστήματος

12. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

13. Λοιμώξεις Δέρματος - Βλεννογόνων

14. Λοιμώξεις από αναερόβια μικρόβια

Ημερολόγιο