ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΛΟΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΠΟΝΟΥ-ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Χ. ΣΤΑΙΚΟΥ, ΜΕΛΗ Α' ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ

Περιγραφή

"Αντιμετώπιση Καλοήθους & Κακοήθους πόνου-Παρηγορητική & Συμπτωματική Φροντίδα