ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 5ου & 6ου εξαμήνου

Καθηγητής Aνδρέας Χ. Λάζαρης και συνεργάτες μέλη ΔΕΠ

Περιγραφή

Καλώς ήρθατε στο Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Κατά τη διάρκεια του 5ου και του  6ου εξαμήνου των προπτυχιακών σπουδών σας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ θα διδαχτείτε το μάθημα της Παθολογικής Ανατομικής. Η εγγραφή σας στο μάθημα στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής τάξης είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενημερώνεστε για τις ανακοινώσεις της Γραμματείας του μαθήματος.

Στο χειμερινό εξάμηνο (5ο) πραγματοποιούνται οι παραδόσεις για την Παθολογική Ανατομική Ι, η οποία περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα: κυτταρική βλάβη-εκφυλίσεις, φλεγμονή, ιστική επιδιόρθωση, ανοσοπαθολογοανατομία, νεοπλασία, γενικές αιμοδυναμικές διαταρα­χές, συγγενείς ανωμαλίες, γενετικές παθήσεις και πολυσυστηματικά νοσήματα, ήτοι αντικείμενα  που αφορούν τη Γενική (Βασική) Παθολογική Ανατομική καθώς και το κυκλοφορικό, το αιμοποιητικό και το αναπνευστικό σύστημα, τα οποία εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο της Ειδικής (Συστηματικής)  Παθολογική

Περισσότερα  
Κωδικός: MED409
Σχολή - Τμήμα: Ιατρική Σχολή » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 5ο εξάμηνο
Ιατρική Σχολή » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 6ο εξάμηνο

Ημερολόγιο