Αναισθησιολογία-Επείγουσα Ιατρική ( 500731)

Κασσιανή Θεοδωράκη, Παρασκευή Ματσώτα, Ιωάννης Παρίσης

Περιγραφή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η Αναισθησιολογία ως ακαδημαϊκό μάθημα εξασφαλίζει: (α) εκπαίδευση σε όλους τους μελλοντικούς γιατρούς, πάνω σε βασικά στοιχεία διατήρησης της ζωής, (β) θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες Αναισθησιολογίας που αποκτώνται μέσα στο Χειρουργείο, στη Μονάδα Μετα-Αναισθητικής Φροντίδας (ΜΜ-ΑΦ)/Ανάνηψη, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στο Μαιευτήριο, στην Ομάδα Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, καθώς και σε χώρους εκτός χειρουργείου (επεμβατικές πράξεις υπό αναισθησία ή καταστολή άλλων ειδικοτήτων) και στο Ιατρείο Πόνου, (γ) εκπαίδευση με τη βοήθεια της προσομοίωσης (simulation), (δ) άμεση επαφή του φοιτητή με βασικές επιστήμες όπως η Ανατομία, η Φυσιολογία, η Παθοφυσιολογία και η Κλινική Φαρμακολογία και (ε) γνώση σχετικά με μη τεχνικές δεξιότητες, όπως είναι η ομαδική εργασία και η διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων άμεσα απειλητικών για τη ζωή.

Αναλυτικά, οι εκπαιδευτικοί στόχοι

Περισσότερα