ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΚΑΡΔΙΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣ

Δημήτριος Δουγένης Καθηγητής, Δ Αγγουράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Τόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρ. Ρόκκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Τούμπουλης Επίκουρος Καθηγητής Δ. Ηλιόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: 500566
Σχολή - Τμήμα: Ιατρική Σχολή » Μαθήματα πανεπιστημιακών κλινικών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -