ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΚΑΡΔΙΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣ (500566)

Δημήτριος Δουγένης Καθηγητής, Δ Αγγουράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Τόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρ. Ρόκκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Τούμπουλης Επίκουρος Καθηγητής Δ. Ηλιόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή

Παρακαλώ δείτε τις λεπτομέρειες του μαθήματος στον παρακάτω σύνδεσμo:

https://www.icloud.com/iclouddrive/0PxT ... 81_2019-20

Ημερολόγιο