Μαθηματική Βιολογία

Βασιλική Μπιτσούνη

Περιγραφή

Το μάθημα Μαθηματική Βιολογία διδάσκεται στο Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23 από τη Βασιλική Μπιτσούνη. 

 

Στόχος του μαθήματος

Η παρουσίαση βασικών και πιο προωθημένων μεθόδων των Διαφορικών Εξισώσεων, Δυναμικών Συστημάτων και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών μέσω εφαρμογών στη Βιολογία.

 

Υπό αυτό το πλαίσιο προαπαιτούμενα μαθήματα είναι τα εξής:

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (βασικό), Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (προαιρετικό) και Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις I (προαιρετικό).

 

Περιεχόμενο μαθήματος

 

  • Χρονικά μοντέλα Οικολογίας
  • Χρονικά μοντέλα Επιδημιολογίας
  • Βιοχημική κινητική
  • Διάχυση*
  • Μηχανική Βιολογικών Ρευστών*

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 

  1. Iannelli, M., & Pugliese, A. (2015). An Introduction to Mathematical Population Dynamics: Along the Trail of Volterra and Lotka(Vol. 79). Springer.
  2. Murray, J. D. (2002). Mathematical biology: I. An introduction.Springer Science & Business Media.
  3. Murray, J. D. (2003) Mathematical biology II: spatial models and biomedical applications. Springer
Περισσότερα  

Ημερολόγιο