Ε2. Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΙΙ (χειμερινό εξάμηνο 2021-22)

Γεράσιμος Μπαρμπάτης

Περιγραφή

Διαλέξεις:  

Δευτέρα 9-11, Τετάρτη 9-11

 

Βιβλιογραφία:

[1] Γ. Ακρίβης και Ν. Αλικάκος, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Σύγχρονη Εκδοτική

[2] L. C. Evans, Partial Differential Equations, AMS

[3] D. Logan, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

[4] Β. Μπιτσούνη, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, πρόχειρες σημειώσεις

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις