Μη-γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΑΘ-ΜΕΤΑΠΤ-ΣΕΠ27)

Αντώνης Οικονόμου

Περιγραφή

Το μάθημα έχει ως στόχο της εισαγωγή των φοιτητών στη θεωρία και τις εφαρμογές του μη-γραμμικού προγραμματισμού. Αναπτύσσεται το εννοιολογικό πλαίσιο και η μεθοδολογία αυτής της περιοχής με έμφαση στην ύπαρξη λύσεων (θεώρημα Weierstrass), στα προβλήματα χωρίς περιορισμούς, στα προβλήματα με εξισωτικούς περιορισμούς (μέθοδος Lagrange), στα προβλήματα με ανισωτικούς περιορισμούς (συνθήκες Karush-Kuhn-Tucker) και στις έννοιες της  κυρτότητας και της οιωνεί-κυρτότητας (quasi-convexity. Επιπλέον, στο βαθμό που υπάρχουν χρονικά περιθώρια, γίνεται μια εισαγωγή στη θεωρία της παραμετρικής συνέχειας και μονοτονίας (θεώρημα Maximum, θεώρημα περιβάλλουσας, supermodularity).

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο