Πληροφορική Ι

Μιχάλης Δρακόπουλος, Δημήτριος Θηλυκός, Μαριλένα Μητρούλη

Περιγραφή

Εισαγωγή στον προγραμματισμό και στην αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων με το MATLAB.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

Κωδικός: MATH361
Σχολή - Τμήμα: Μαθηματικών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 1ο εξάμηνο

Ημερολόγιο