Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι (ΠΜΣ Πληροφορικής και ΔΠΜΣ Α.Λ.ΜΑ.) (M223)

Αρχοντία Γιαννοπούλου

Περιγραφή

 Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2018 (καθώς η 21/2 είναι επίσημη αργία του ΕΚΠΑ).

 

Οι διαλέξεις θα γίνονται Παρασκευή 12:00-15:00 στην αίθουσα Β του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ (και θα ξεκινάνε αυστηρά στις 12:00).

 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Τεχνικές Σχεδιασμού Παραμετρικά Βατών Αλγορίθμων
 • Πυρηνοποίηση (Kernelization)
 • Φραγμένη Αναζήτηση σε Δέντρα (Bounded Search Tree)
 • Επαναλαμβανόμενη Συμπίεση (Iterative Compression)
 • Μέθοδοι Τυχαιοποίησης (Randomized Methods)
 • Δυναμικός Προγραμματισμός σε Γραφήματα Φραγμένου Δεντροπλάτους (Dynamic Programming on Graphs of Bounded Treewidth)
 • Σημαντικοί Διαχωριστές (Important Separators)
 • Πολυπλοκότητα και Κάτω Φράγματα
 • Αναγωγές (Reductions)
 • W-ιεραρχία (W-hierarchy)
 • W[1]-πλήρη και W[2]-πλήρη προβλήματα (W[1]-complete and W[2]-complete problems)
 • Υπόθεση Εκθετικού Χρόνου (Exponential Time Hypothesis)

 

Για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος συνιστάται οι φοιτητές να είναι

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις