Παραμετρική Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι

Δημήτρης Ζώρος

Περιγραφή

 Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018.

 

Οι διαλέξεις θα γίνονται Δευτέρα 11:00-14:00 στην αίθουσα Α11 του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ

 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Τεχνικές Σχεδιασμού Παραμετρικά Βατών Αλγορίθμων
 • Πυρηνοποίηση (Kernelization)
 • Φραγμένη Αναζήτηση σε Δέντρα (Bounded Search Tree)
 • Επαναλαμβανόμενη Συμπίεση (Iterative Compression)
 • Μέθοδοι Τυχαιοποίησης (Randomized Methods)
 • Δυναμικός Προγραμματισμός σε Γραφήματα Φραγμένου Δεντροπλάτους (Dynamic Programming on Graphs of Bounded Treewidth)
 • Σημαντικοί Διαχωριστές (Important Separators)
 • Πολυπλοκότητα και Κάτω Φράγματα
 • Αναγωγές (Reductions)
 • W-ιεραρχία (W-hierarchy)
 • W[1]-πλήρη και W[2]-πλήρη προβλήματα (W[1]-complete and W[2]-complete problems)
 • Υπόθεση Εκθετικού Χρόνου (Exponential Time Hypothesis)

  

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 1. Parameterized Algorithms, των Cygan et al.
 2. Fundamentals of Parameterized Complexity, των Downey και Fellows
 3. Invitation to Fixed-Parameter Algorithms, του Niederm
Περισσότερα  
Κωδικός: Μ.Π. Α.Λ.ΜΑ.
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών » ΔΠΜΣ Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά » 1 - Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις