ΠΜΣ Βιοστατιστική: Longitudinal Data Analysis

Φώτης Σιάννης

Περιγραφή

Το μάθημα θα έχει ως σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών στην ανάλυση διαχρονικών δεδομένων (longitudinal data analysis). 

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις