Υπολογιστική Επιστήμη & Τεχνολογία (617)

Μιχάλης Δρακόπουλος

Περιγραφή
Υπολογιστική προσομοίωση και αριθμητικοί υπολογισμοί και οι εφαρμογές τους στις φυσικές, βιολογικές και τεχνολογικές επιστήμες.
Κωδικός: MATH173
Σχολή - Τμήμα: Μαθηματικών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις