Απειροστικός Λογισμός Ι

Β. Φαρμάκη, Δ. Γατζούρας

Περιγραφή

Αυτή είναι η ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος Απειροστικός Λογισμός Ι που διδάσκεται στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019--20 διδάσκοντες του μαθήματος είναι οι Β. Φαρμάκη και Δ. Γατζούρας. Μέσω αυτής της σελίδας οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για το μάθημα και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις και ασκήσεις). Η σελίδα θα ανανεώνεται τακτικά στη διάρκεια του εξαμήνου.

Ανακοινώσεις