Απειροστικός Λογισμός Ι

Α. Γιαννόπουλος, Α. Κατάβολος

Περιγραφή

Αυτή είναι η ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος Απειροστικός Λογισμός Ι που διδάσκεται στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 διδάσκοντες του μαθήματος είναι οι Π. Δοδός και Θ. Ζαχαριάδης. Μέσω αυτής της σελίδας οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για το μάθημα και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις και ασκήσεις). Η σελίδα θα ανανεώνεται τακτικά στη διάρκεια του εξαμήνου.

Κωδικός: MATH130
Σχολή - Τμήμα: Μαθηματικών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 1ο εξάμηνο

Ανακοινώσεις