Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου

Βασίλης Βουτσάκης

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ενότητες

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Διάγραμμα

Εισαγωγή: Γιατί ‘Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου’;

 

Α. Το δίκαιο

Ι. Το δίκαιο στην ιστορία

ΙΙ. Λειτουργίες του δικαίου: τρόποι ρύθμισης της ανθρώπινης πράξης

IIΙ. Δίκαιο και ηθική

  • Δίκαιο και ηθική 1: φυσικό δίκαιο
  • Δίκαιο και ηθική 2: θετικισμός

IV. Δίκαιο και πολιτική

V. Δίκαιο και ηθική 3: αυτονομία και εξαναγκασμός

VI. Η ύλη του δικαίου: κλάδοι του δικαίου – αρχές δικαίου  

 

B. Η επιστήμη του δικαίου

VII. Το πρόβλημα: η επιστημονικότητα της επιστήμης του δικαίου

VIII. Εφαρμογή του δικαίου

IX. Ερμηνεία του δικαίου

  • Ερμηνεία 1: Oι μέθοδοι της παραδοσιακής διδασκαλίας
  • Ερμηνεία 2: Ερμηνευτισμός

X. Ορθολογικότητα της επιστήμης του δικαίου

 

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις