Κοινοδίκαιο (common law) και αστικό δίκαιο: θεμελιώδεις αρχές

Φίλιππος Βασιλόγιαννης

Περιγραφή

ΠΜΣ "Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, δίκαιο διεθνών συναλλαγών & συγκριτικές νομικές σπουδές" / Κατεύθυνση Συγκριτικών Νομικών Σπουδών / Υποχρεωτικό μάθημα β΄ εξαμήνου

 

Η οπτική γωνία του μαθήματος είναι φιλοσοφική, ιστορική και συγκριτική και έχει ως επίκεντρο το ζήτημα του αν, πώς και κατά πόσον οι κλάδοι του κοινοδικαίου και του ηπειρωτικού αστικού δικαίου (ιδίως το εμπράγματο δίκαιο και το δίκαιο των συμβάσεων και των αδικοπραξιών), παρά τις διαφορές τους, διέπονται από κοινές θεμελιώδεις αρχές (μη διανεμητικής) δικαιοσύνης.

Περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

 

 Ι. Συγκριτική φιλοσοφία του δικαίου

ΙΙ. Πηγές

1. Ιστορία του αγγλικού και του ρωμαϊκού δικαίου

2. Οι κωδικοποιήσεις 

3. Το προδεδικασμένο

ΙΙΙ. Αρχές

1. Θεσμικά παίγνια

2. Διορθωτική και διανεμητική δικαιοσύνη 

3. Δικαίωμα και συμφέρον

4. Βλάβη και ζημία

5. Συμβάσεις και οιονεί συμβάσεις 

IV. Ζητήματα διαδικασίας

V. Ζητήματα μεθόδου 

VI. Εφαρμογές (*)

(*) Σε κάθε παράδοση προηγείται μια ολιγόλεπτη παρουσίαση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν αναλάβει το σχετικό θέμα και ακολουθεί συζήτηση.  

 

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Φίλιππος Βασιλόγιαννης, Πρόσωπα, λόγοι και πράγματα: ιδιοκτησία και μη διανεμητική δικαιοσύνη (Αθήνα: Εκδόσεις Ευρασία 2015)
  • Ολιγονομία: συγκριτική φιλοσοφία του δικαίου (υπό έκδοση)
 • Allan Beever, "Justice and Punishment in Tort: A Comparative Theoretical Analysis", in Charles EF Rickett (ed.), Justifying Private Law Remedies (Oxford: Hart Publishing, 2008), σς 249-297
 • Peter Benson, The Theory of Contract Law: New Essays (Cambridge: Cambridge University Press, 2001)
  • "Philosophy of Property Law", in Jules L. Coleman και Scott Shapiro (eds), The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law (Oxford: Oxford University Press, 2002), σς 752-757
 • Alan Brudner, The Unity of the Common Law: Studies in Hegelian Jurisprudence (Berkeley: University of California Press, 1995)
 • Franz Bydlinski, System und Prinzipien des Privatrechts (Wien: Springer, 1996)
 • Helmut Coing, Europäisches Privatrecht, τ. 1: Älteres gemeines Recht (1500-1800), τ. 2: 19. Jahrhundert (München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1985-9)
 • James Gordley, Foundations of Private Law: Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment (Oxford: Oxford University Press, 2006)
 • James Gordley & Arthur Taylor von Mehren, An Introduction to the Comparative Study of Private Law: Readings, Cases, Materials (Cambridge: Cambridge University Press, 2009)
 • Donal Nolan και Andrew Robertson (eds), Rights and Private Law (Oxford: Hart Publishing, 2012)
 • Gerald J. Postema, "Philosophy of the Common Law", in Jules L. Coleman και Scott Shapiro (eds), The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law, σς 588-623
 • Arthur Ripstein, Private Wrongs (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2016)
 • Παύλος Σούρλας, Δίκαιο και δικανική κρίση: Μια φιλοσοφική αναθεώρηση της μεθοδολογίας του δικαίου (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017)
 • Ernest J. Weinrib, The Idea of Private Law (Oxford: Oxford University Press, αναθ. έκδ. 2012)
  • Corrective Justice (Oxford: Oxford University Press, 2012)
 • Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit: unter besondere Berücksichtung der deutschen Entwicklung (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2η έκδοση 1967)
 • Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Oxford: Clarendon Press, 1996)
  • Roman Law, Contemporary Law, European Law: The Civilian Tradition Today (Oxford: Oxford University Press, 2001)

 

Επίσης, από το προπτυχιακό μάθημα "Δίκαιο και Oικονομία" (θεωρία και πράξη της διορθωτικής δικαιοσύνης) δείτε τις σημειώσεις των παραδόσεων του διδάσκοντος, καθώς και τα κείμενα για εμβάθυνση. Από τις πηγές του διαδικτύου: Private Law Theory

 

Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις