Θέματα φιλοσοφίας του ιδιωτικού δικαίου

Φίλιππος Βασιλόγιαννης

Περιγραφή

ΠΜΣ Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου / Κατεύθυνση Φιλοσοφίας του Δικαίου / Υποχρεωτικό μάθημα β΄ εξαμήνου

 

Εμβάθυνση, από φιλοσοφική οπτική γωνία, στις θεμελιώδεις αρχές των κύριων κλάδων του ιδιωτικού δικαίου και τις συναφείς σύγχρονες θεωρητικές διαμάχες γύρω από τα ζητήματα δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας στο πεδίο ιδίως των συμβάσεων και των αδικοπραξιών.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

 

Ι. Το ζήτημα της μη διανεμητικής δικαιοσύνης

ΙΙ. Προσωπικότητα, συμβάσεις και αδικοπραξίες

ΙΙΙ. Η ιδέα του εμπραγμάτου δικαίου

IV. Μεθοδολογικά ζητήματα: η πρόκληση της διεπιστημονικότητας

V. Εφαρμογές: βιοηθικά προβλήματα (*)

 • προσωπική ταυτότητα
  • ανοϊκοί ασθενείς και διαταραχές της προσωπικότητας
  • ελλείπουσα ταυτότητα: η υπόθεση Perruche
  • ανθρώπινη κλωνοποίηση και γενετική ταυτότητα
 • ιδιοκτησία επί του εαυτού: η υπόθεση Moore
 • συγγένεια: ακούσια πατρότητα
 • ιατρική ηθική
  • η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς και το καθήκον ειλικρίνειας του ιατρού
  • άρνηση παροχής ιατρικών υπηρεσιών γιά λόγους συνειδήσεως 

VI. Αρχές διανεμητικής δικαιοσύνης

VII: Εφαρμογές: δίκαιο και οικονομία

(*) Δείτε το έγγρσφο με τίτλο "Εφαρμογές: η βιοηθική ενώπιον του δικαστηρίου". Σε κάθε παράδοση προηγείται μια ολιγόλεπτη υποστήριξη και αντίκρουση των συναφών υποθέσεων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν αναλάβει το σχετικό θέμα και ακολουθεί συζήτηση.     

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Peter Benson, Justice in Transactions: A Theory of Contract Law (Cambridge, Mass.: The Belknap of Harvard University Press, 2019)
  • The Theory of Contract Law: New Essays (Cambridge: Cambridge University Press, 2001)
  • "Misfeasance as an Organizing Normative Idea in Private Law", the University of Toronto Law Journal 60 (2010), σς 731-798
  • "Philosophy of Property Law", in Jules L. Coleman και Scott Shapiro (eds), The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law (Oxford: Oxford University Press, 2002), σς 752-814
 • Βασίλη Βουτσάκη, "Ιδιωτικός βίος και ιδιωτικό δίκαιο", Το Σύνταγμα 3-4/2016, σς 661-690
 • Alan Brudner, The Unity of the Common Law: Studies in Hegelian Jurisprudence (Berkeley: University of California Press, 1995)
 • Robert Chambers, Charles Mitchell και James Penner (eds), Philosophical Foundations of the Law of Unjust Enrichment (Oxford: Oxford University Press, 2009)
 • Jules Coleman, The Practice of Principle: In Defence of a Pragmatist Approach to Legal Theory (Oxford: Oxford University Press, 2001), σς 3-63
 • Gregory Klass, George Letsas και Prince Saprai (eds), Philosophical Foundations of Contract Law (Oxford: Oxford University Press, 2014)
 • Donal Nolan και Andrew Robertson (eds), Rights and Private Law (Oxford: Hart Publishing, 2012)
 • John Oberdiek (ed.), Philosophical Foundations of the Law of Torts (Oxford: Oxford University Press, 2014)
 • James Penner και Henry E. Smith (eds), Philosophical Foundations of Property Law (Oxford: Oxford University Press, 2013)
 • Charles EF Rickett (ed.), Justifying Private Law Remedies (Oxford: Hart Publishing, 2008)
 • Arthur Ripstein, Private Wrongs (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2016)
  • Force and Freedom: Kant's Legal and Political Philosophy (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009)
  • Equality, Responsibility, and the Law (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)
 • Παύλου Σούρλα, "Βλάβη και ζημία: μία αναγκαία διάκριση στο δίκαιο του αδικήματος", Τιμητικός Τόμος Φιλίππου Δωρή (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2015), σς 1467-1518 
 •  Ernest J. Weinrib, The Idea of Private Law (Oxford: Oxford University Press, αναθ. έκδ. 2012)
  • Corrective Justice (Oxford: Oxford University Press, 2012)
 • του διδάσκοντος, Πρόσωπα, λόγοι και πράγματα: ιδιοκτησία και μη διανεμητική δικαιοσύνη (Αθήνα: Εκδόσεις Ευρασία, 2015)
  • Δίκαιο, ηθική και βιοηθική: πρακτικά διλήμματα (υπό έκδοση - χειρόγραφο διαθέσιμο στην προσωπική ιστοσελίδα του / προδημοσιεύσεις)

 

Επίσης, από το προπτυχιακό μάθημα "Δίκαιο και Oικονομία" (θεωρία και πράξη της διορθωτικής δικαιοσύνης) δείτε τις σημειώσεις των παραδόσεων του διδάσκοντος, καθώς και τα κείμενα για εμβάθυνση, και από το μεταπτυχιακό μάθημα (του Διατμηματικού ΠΜΣ "Βιοηθική" του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Σχολής μας) "Δίκαιο, Ηθική και Βιοηθική" ομοίως τις σχετικές σημειώσεις του και τα αντίστοιχα συμπληρωματικά κείμενα. Από τις πηγές του διαδικτύου: Private Law Theory

Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις