Πηγές της φιλοσοφίας του δικαίου

Φίλιππος Βασιλόγιαννης

Περιγραφή

ΠΜΣ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ / Κατεύθυνση Φιλοσοφίας του Δικαίου / Υποχρεωτικό μάθημα α΄ εξαμήνου (2016-17)

 

Μελετώνται με συστηματικό τρόπο βασικά έργα φιλοσοφίας του δικαίου από την Αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, όπως, π. χ., η Πολιτεία του Πλάτωνος, τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλους, ο Λεβιάθαν του Hobbes, η Μεταφυσική των ηθών του Kant, το Περί Ελευθερίας του Mill, η Θεωρία της δικαιοσύνης του Rawls κ. λπ.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Περιεχόμενο

Μελετώνται με συστηματικό τρόπο βασικά έργα φιλοσοφίας του δικαίου από την Αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, όπως, π. χ., η Πολιτεία του Πλάτωνος, τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλους, ο Λεβιάθαν του Hobbes, η Μεταφυσική των ηθών του Kant, το Περί ελευθερίας του Mill, η Θεωρία της δικαιοσύνης του Rawls κ. λπ.

 

Σύνδεσμοι