Δίκαιο και οικονομία: θεωρία και πράξη της διορθωτικής δικαιοσύνης

Φίλιππος Βασιλόγιαννης

Περιγραφή

Α’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Β’ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διδάσκοντες 

  • Φίλιππος Βασιλόγιαννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου
  • Γεώργιος Λέκκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικαίου

Στη Β' Κατεύθυνση εξετάζονται με τρόπο κριτικό και αναστοχαστικό, από την οπτική γωνία της σύγχρονης θεωρίας της διορθωτικής (corrective) (ή μη διανεμητικής) δικαιοσύνης, τα θεσμικά μέσα που χρησιμοποιεί η έννομη τάξη αφ' ενός για να διαπλάσει τις οικονομικές σχέσεις των προσώπων και την αγορά και αφ' ετέρου να πλαισιώσει την εκάστοτε δημοσιονομική πολιτική. Εξετάζεται, κατ’ αρχάς, μέσω συγκριτικών νομολογιακών παραδειγμάτων, τόσο από το κοινοδίκαιο (common law) όσο και από το ηπειρωτικό (civil law), το θεσμικό υπόβαθρο των αρχών της διορθωτικής δικαιοσύνης στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, ιδίως του δικαίου των συμβάσεων και των αδικοπραξιών. Εν συνεχεία, εκτίθενται οι μεθοδολογικές προεκτάσεις της εν λόγω θεωρίας και, τέλος, ερευνάται το ζήτημα τη

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Διάγραμμα παραδόσεων, διδακτέα και εξεταστέα ύλη, διαδικασία εκπονήσεως εργασίας

 

Διάγραμμα παραδόσεων

1. Η αξία της διεπιστημονικότητας

2. "Die Stadtluft macht frei": γένεση και δικαιολόγηση των θεσμών της αγοράς

3. Το ζήτημα της αξίας ανταλλαγής και η ελευθερία των συναλλαγών

4. Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές του ιδιωτικού δικαίου

5. Η οικονομική ανάλυση του δικαίου: μια κριτική αποτίμηση

6. Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου

7. Κατάρτιση, εξέλιξη και ερμηνεία των συμβάσεων

8. Η πρόκληση του ελάχιστου κράτους: η καντιανή κριτική

9. Διανεμητική δικαιοσύνη, φορολογία και δημόσιες δαπάνες 

 
Διδακτέα και εξεταστέα ύλη Δείτε τις σχετικές σημειώσεις του διδάσκοντος στα "έγγραφα"
 
Διαδικασία εκπονήσεως εργασίας Είναι δυνατή, κατά την κρίση των διδασκόντων, η εκπόνηση εργασίας, η οποία λαμβάνεται υπ’ όψιν στην τελική βαθμολογία. Εργασίες που βαθμολογούνται με άριστα είναι απαλλακτικές. Το θέμα της εργασίας καθορίζεται από τους διδάσκοντες, βάσει των ενδιαφερόντων του φοιτητή, και τίθεται υπ’ όψιν του τελευταίου η βασική βιβλιογραφία. Το μέγεθος της εργασίας πρέπει να επιτρέπει την πλήρη έκθεση της επιχειρηματολογίας (χωρίς περιττές αναπτύξεις), να είναι, δηλαδή, 4.000 (το ελάχιστο) - 5.000 (το μέγιστο) λέξεων, περιλαμβανομένων των υποσημειώσεων. Ο φοιτητής πρέπει να ακολουθήσει τις αναρτημένες στους εξής συνδέσμους οδηγίες:

Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στην αποφυγή κάθε είδους λογοκλοπής. Σπουδαίο βοήθημα αποτελούν τα σχετικά με το θέμα λήμματα της έγκυρης ηλεκτρονικής Stanford Encyclopedia of Philosophy. Δείτε και τους συνδέσμους του μαθήματος της Εισαγωγής στην επιστήμη του δικαίου και της Μεθοδολογίας του δικαίου. Η εργασία αποστέλλεται στους διδάσκοντες, με ηλεκτρονικό μήνυμα, το αργότερο εντός της προτελευταίας εβδομάδος της περιόδου διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου

Ημερολόγιο