Φιλοσοφία του δικαίου

Φίλιππος Βασιλόγιαννης

Περιγραφή

Μάθημα υποχρεωτικό ζ΄εξαμήνου (κωδ. 2024)

[Η παρούσα ιστοσελίδα αφορά τις έκτακτες παραδόσεις του διδάσκοντος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19] 

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Μέρος ΙΙ: Από τον κλασικό ωφελιμισμό μέχρι σήμερα

    ΔIAΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ (*)

    Εισαγωγή: Συνεπειοκρατία και δεοντοκρατία

1. Ωφελιμισμός και σύγχρονη συνεπειοκρατία 

 • Κλασικός ωφελιμισμός
  • Jeremy Bentham
  • John Stuart Mill
  • Henry Sidgwick
 • Σύγχρονη συνεπειοκρατία
  • Η συνεπειοκρατία των κανόνων  
 • Κριτική

2. Η συνεπειοκρατία στο δίκαιο

 • Rudolph von Jhering 
 • Νομική εργαλειοκρατία
  • Η οικονομική ανάλυση του δικαίου 

3. Θεωρίες διορθωτικής δικαιοσύνης

4. Η τομή του John Rawls

 • Μια θεωρία διανεμητικής δικαιοσύνης
 • Πολιτικός φιλελευθερισμός

5. Η σύγχρονη διαμάχη γύρω από τον νομικό θετικισμό

 • H κριτική του H. L. A. Hart στη θεωρία των προσταγών
 • Η κριτική του Ronald Dworkin στη θεωρία του Hart
 • Το τέλος της διαμάχης: ανοικτά ζητήματα 

6. Σκεπτικισμός 

 • Νομικός ρεαλισμός
 • Μαρξισμός και δίκαιο
 • Φεμινιστική φιλοσοφία του δικαίου
 • Μεταμοντερνισμός και δίκαιο

Σύνδεσμοι

Εξεταστέα ύλη είναι η διδαχθείσα κατά τη διάρκεια των παραδόσεων. Βασικά βοηθήματα για την προετοιμασία των φοιτητών: α) το βιβλίο του Μichael J. Sandel, Δικαιοσύνη: τι είναι το σωστό; (Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις, 2011), και β) οι σημειώσεις των παραδόσεων του Καθηγητή Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου με τίτλο "Φιλοσοφία του δικαίου για πολίτες" (1, 2, 3, 4, 5). Οι σημειώσεις, καθώς και πρόσθετα κείμενα για εμβάθυνση στη διδαχθείσα ύλη, έχουν αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα: LAW211.

Οδηγίες για τη μελέτη φιλοσοφικών κειμένων και την εκπόνηση εργασιών: