ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

Ευγενία Μπουρνόβα

Περιγραφή

Καλύπτει τη χρονική διάρκεια 1780 - 1950

Για την εξέταση του μαθήματος είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε δύο εργασίες. Κάθε μία από τις εργασίες αφορά το 25% της τελικής βαθμολογίας (και άρα συνολικά το 50% της τελικής βαθμολογίας). Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης αφορά το υπόλοιπο 50% της τελικής βαθμολογίας. Η δήλωση συμμετοχής στις εργασίες θα είναι δυνατή μέχρι και τις 23 Νοεμβρίου 2017

Κωδικός: ECON152
Σχολή - Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο